Algemeen: +31 (0)76 - 5014 488 Verkoop: +31 (0)165 - 751 464 E-mail algemeen: info@wijtmans.nl E-mail verkoop: verkoop@wijtmans.nl

Afvalwatertanks & Voorraadtanks

Voor het opslaan van (chemische) vloeistoffen en behandelen van afvalwater levert Wijtmans Plastics® opslagtanks, werktanks, mengtanks en vaten in de meest uiteenlopende vormen en maten. Deze kunnen worden uitgerust met:

  • Mangaten met deksels
  • Kooiladders en bordessen
  • Traverses voor roerwerken
  • Supports voor doseerpompen
  • Aansluitingen voor leidingwerken en appendages
  • Niveau-, meet- en aanwijsapparatuur.
  • Conische of schuine bodems voor bezinkbare stoffen.
  • Overloopgoten en randen.

De materialen waaruit de tanks vervaardigd worden zijn: Polyetheen (HDPE), Polypropeen (PP), PVC en PVDF eventueel versterkt met glasversterkte kunststof (GVK).

De inhoud van de tanks in ons standaardprogramma varieert van 500 liter tot 100.000 liter.

De tanks zijn geschikt voor het opslaan van zowel zuren zoals Chroomzuur, Zwavelzuur, Salpeterzuur en Zoutzuur als logen zoals Natronloog en Chloorbleekloog.

Indien gewenst kunnen al onze opslagtanks, voorraadtanks en procestanks worden geleverd met een certificering. Onze voorraadtanks voldoen te allen tijde aan de geldende veiligheidseisen en voorschriften. Vraag aan het lokale bevoegd gezag of vergunningverlener welke specifieke eisen aan uw tank gesteld worden.