Algemeen: +31 (0)76 - 5014 488 Verkoop: +31 (0)165 - 751 464 E-mail algemeen: info@wijtmans.nl E-mail verkoop: verkoop@wijtmans.nl

Disclaimer website / Algemene voorwaarden

De op deze website getoonde informatie wordt door de Wijtmans Plastics met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Alle rechten voorbehouden.

Alle inhoud (teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere zaken) op deze website van Wijtmans Plastics zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijtmans Plastics is het verboden om de inhoud van deze website te publiceren, te gebruiken in andere programma’s of op andere websites te integreren. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Aansprakelijkheid

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Wijtmans Plastics draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Wijtmans Plastics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Wijtmans Plastics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Wijtmans Plastics opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Wijtmans Plastics alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Wijtmans Plastics niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Eventuele verwijzingen naar sites welke niet door Wijtmans Plastics worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Wijtmans Plastics uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites dat niet door Wijtmans Plastics worden onderhouden wordt afgewezen.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. Een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek kosteloos aan u worden verstrekt.